Landskapsarkitekt Kaja Svenneby i Østre Linje Arkitektur og Landskap forteller om Hagen som kommer i Meierihagen, som hun har utviklet i samarbeid med kollega Andrea Lumb.

«Som planteviter er jeg opptatt av effekten grønne omgivelser har på mennesker,» sier Kaja. «At trivsel ikke bare skapes av hvordan du har det inne, men også av hva du ser på gjennom vinduet. Kongstanken vi har for Meierihagen er frodighet, med trær, busker, løk og stauder som blomstrer fra tidlig vår til sen høst. At blomstene blir vakre å se på og dufter nydelig er én ting. Like viktig er at vi skaper en pollinerende hage, en liten oase som sammen med de andre grøntområdene i nærheten vil virke som en grønn korridor for humler, sommerfugler og andre insekter.

Bildene over er en kollasje av illustrasjonsbilder av hva som kan komme i hagen

Hagen blir allsidig

Hagen blir allsidig. Du kan nyte ensom stillhet under et tre, fellesskap med en håndfull andre i en sittegruppe eller hyggelig lag i hagehuset. Her kan naboskapet arrangere alle slags aktiviteter, og utvide utendørssesongen i begge ender.

Huset blir hjertet i hagen, et senter for sosial bærekraft. Det vil bli prydet av trær og busker på utsiden, like fint å se ut av som inn i. Hagen vil også ha et lekeområde som stimulerer spenst og balanse og et gruset «festplass» for lek og spill. Pergola med klatreplanter skaper sval skygge på varme dager.

Utbygger har lagt stor vekt på utearealet og ønsker å utnytte dette maksimalt. Til tross for at hagen anlegges på toppen av parkeringsgarasjen, blir terrenget opparbeidet slik at det oppleves som småkupert og det kommer til å gli naturlig inn i landskapet. Det er skikkelig gøy.

Østre Linje Arkitektur og Landskap AS holder til i Askim, og selv bor jeg i nabokommunen,» avslutter Kaja. «Det er ekstra verdifullt å få være med på å prege lokalområdet vårt. Vi legger litt ekstra hjerte i det.»

 

   
Fra venstre; landskapsarkitekter Kaja Svenneby og Andrea Lumb i Østre Linje Arkitektur og Landskap.